יום חמישי, 6 בדצמבר 2007

עזרא פליישר, שירת-הקודש העברית בימי הביניים

הוצאת מאגנס פירסמה מחדש את חיבורו הקלאסי של פרופ' עזרא פליישר, שירת הקודש העברית בימי הביניים. ספר זה ראה אור לראשונה בשנת 1975, על ידי הוצאת כתר. אבל כמובן שמאז ועד היום, חקר הפיוט התרחב והתפתח ביותר, אם בידי פליישר עצמו ואם בידי חוקרים אחרים מובהקים וצעירים, ביניהם חשוב למנות את: שולמית אליצור, בנימין בר תקוה, יוסף יהלום, אהרן מירסקי, צבי מלאכי, חיים שירמן ומנחם שמלצר. ולאחרונה: עדן הכהן, בנימין לפלר, אליזבט הולנדר, טובה בארי, אבי שמידמן, אברהם פרנקל ועוד. ההוצאה המחודשת כוללת צילום של המהדורה הקודמת, ושני נספחים חדשים: א. עיונים בדרכי השקילה של שירת הקודש; ב. מקומו של הקיקלר בקדושתא הקלירית (מפרופ' שולמית אליצור). והעידכון החיוני ביותר הוא הביבליוגרפיה המורחבת והעדכנית שנערכה בידי ש' אליצור וט' בארי, הכוללת גם הפניות למחקרים שעדיין לא פורסמו, כמו: ש' אליצור, "חידושים בחקר השירה והפיוט בגניזת ז'נבה", קטעי גניזת קהיר בז'נבה, בעריכת ד' רוזנטל, ירושלים תשס"ח. וכן מחקר חשוב נוסף:
Elisabeth Hollender, Piyyut Commentary in Medieval Ashkenaz, Berlin 2007/8